Privacy en Cookiebeleid

Privacybeleid

Stichting Zomercarnaval Nederland (‘de Stichting’) hecht veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van gebruikers en bezoekers van deze website. De informatie die op www.zomercarnaval.org (‘website’) over u wordt verwerkt, wordt dan ook uiterst zorgvuldig behandeld en beveiligd. De Stichting houdt zich hierbij strikt aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (‘WBP’). Voor vragen of opmerkingen omtrent ons privacy- en cookiebeleid kunt u altijd contact opnemen met de Stichting op [email protected]


Persoonsgegevens

In sommige gevallen komt het voor dat de Stichting de gebruiker vraagt enkele persoonsgegevens in te vullen. Dit is vaak noodzakelijk om de gebruiker een bepaalde dienst, service of indien u zich aanmeldt als vrijwilliger. Hierbij wordt altijd aangegeven welke gegevens verplicht zijn en welke optioneel kunnen worden ingevuld. De gegevens worden door de Stichting op adequate wijze beveiligd tegen onbevoegde toegang of openbaarmaking en worden opgeslagen in een bestand waarop de Wet Bescherming Persoonsgegevens (‘WBP’) van toepassing is. De Stichting zal altijd overeenkomstig de WBP handelen. Daarnaast zal de Stichting nooit zonder toestemming gegevens aan derden verstrekken, tenzij de Stichting daartoe op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.


Verwerkte gegevens

De Stichting verzamelt en verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
• naam;
• geboortedatum;
• contactgegevens;
• overige persoonsgegevens die je kunt invullen als je een account aanmaakt (voor het aanmaken van een Account zijn deze gegevens echter niet allemaal verplicht);
• persoonsgegevens, voor zover deze zijn opgenomen in de content die je op de Website plaatst;
• persoonsgegevens, voor zover deze zijn opgenomen in berichten die via de Website worden uitgewisseld;
• persoonsgegevens over je gedrag op de Website zoals bijvoorbeeld opgelegde waarschuwingen en sancties.


Doeleinden verwerking

De persoonsgegevens die je aan de Stichting verstrekt, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
• om onze diensten aan je te verlenen;
• om je gelegenheid te geven om content te plaatsen op de Website;
• om een administratie bij te houden van alle bezoekers die een account aanmaken;
• om contact met je te onderhouden over of in het kader van de Website, vrijwilligerswerk en/of onze diensten;
• om je op verzoek een nieuwsbrief toe te sturen;
• om fraude en misbruik te voorkomen;
• om deelname mogelijk te maken aan eventuele acties;
De Stichting bewaart persoonsgegevens in beginsel zolang de doeleinden dit vereisen. Daarna kunnen persoonsgegevens bewaard blijven voor archiefdoeleinden.

Cookiebeleid

De Stichting maakt in veel gevallen gebruik van het plaatsen van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden met informatie die een server naar uw browser (zoals Safari, Chrome, Firefox, Edge of Internet Explorer) stuurt, met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Het gaat daarbij steeds om anonieme gegevens die door de Stichting niet tot individuele persoonlijke gegevens te herleiden zijn. Cookies kunnen geen schade berokkenen aan uw computer of de bestanden op uw computer. Over het algemeen worden sessiecookies onderscheiden van permanente cookies. De eerste soort cookies wordt direct van uw computer verwijderd zodra uw uw browser afsluit. Permanente cookies blijven ook na het afsluiten van je browser op uw computer opgeslagen.

Op de website gebruiken we in sommige gevallen permanente cookies om het navigeren voor je gemakkelijker te maken, om je van bepaalde informatie te voorzien en bepaalde gebruikersinstellingen te bewaren.

Mocht u geen prijs stellen op plaatsing van cookies dan kunt u dit aangeven in de instellingen van uw browser. Dit kan echter uw gebruik van sommige onderdelen van onze website in de weg staan.


Google Analytics

De website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (‘Google’).

Google Analytics maakt gebruik van cookies (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Het gaat wederom steeds om anonieme gegevens die door de Stichting niet tot individuele persoonlijke gegevens te herleiden zijn. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.


Wijzigen van het Privacy- en Cookiebeleid

Het is niet ondenkbaar dat het Privacy- en Cookiebeleid van de website in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Wij adviseren u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen wij er voor zorgen dat deze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.

Het privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 09 april 2016.