Het bestuur

Het bestuur van Stichting Zomercarnaval Nederland bestaande uit vijf bestuursleden, heeft de eindverantwoordelijkheid voor de leiding van de stichting en het beheer van haar vermogen. Zij komt ten minste eens per twee weken bijeen in een bestuursvergadering en voorts bij vergaderingen die ook derde partijen bijwonen ten behoeve van de realisatie van haar evenementen. De bestuursleden vervullen hun functie op vrijwillige basis en vanuit betrokkenheid met de doelstelling(en) van de stichting. Als zodanig is de bestuursfunctie een onbezoldigde functie.