Algemene Voorwaarden

Mercado 2017

** Laatst gewijzigd op 31-03-2017 **

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de deelname aan de Mercado / Festival market (festivalmarkt) voor het jaar 2017.

Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren worden in behandeling genomen. Vergeet niet een kopie van uw HACCP – certificaat of inschrijving KvK mee te sturen, indien u dit in voorgaande jaren nog niet heeft gedaan.

Let op:

– Vanaf 2016 wordt er inschrijfgeld voor deelname aan de Mercado gevraagd (Zie Reglement Mercado 2017).
– De website is vanaf 2016 gewijzigd in www.zomercarnaval.org te gebruiken in plaats van www.zomercarnaval.com.
– Vermeld duidelijk bij betaling uw bedrijfsnaam; factuurnummer; contactpersoon en/of mailadres.
– Als u niet aan de onderstaande voorwaarden heeft voldaan, dan heeft u geen recht op een in eerder jaar toegewezen kraam/standplaats.
– 10% betalingskorting bij volledige betaling van totale verschuldigde pachtsom bij betaling voor 1 mei 2017. Deze 10% betalingskorting wordt een maand na betaling van de totale verschuldigde pachtsom teruggestort, want deze korting is afhankelijk van de datum waarop de totale verschuldigde pachtsom door Organisatie is ontvangen.
– Bij deelname op beide dagen ontvangt u een korting van € 25 op het inschrijfgeld. Deze korting ontvangt u vooraf. Indien u achteraf (en voor 1 juli 2017) toch besluit om slechts een dag deel te nemen, dan wordt alsnog het inschrijfgeld zonder korting in rekening gebracht.

Procedure van aanmelden en inschrijving

Aanmelden

U heeft zich aangemeld voor Mercado 2017 door het invullen van het inschrijfformulier en akkoord verklaring via onze website www.zomercarnaval.org.

Let op:  U staat dan nog niet ingeschreven, maar heeft slechts aangemeld.

Borg en inschrijfgeld

De bedragen aan verschuldigde borg van € 200/€ 150/€ 100 en inschrijfgeld € 100 per inschrijving (dus niet als vorig jaar per kraam) moeten uiterlijk 8 april 2017 op bankrekeningnummer NL 04 INGB 0005 08 42 03 ten name van Stichting Zomercarnaval Nederland onder vermelding van factuurnummer zijn ontvangen.

Let op: Zonder betaling van het borgbedrag en inschrijfgeld vooraf wordt uw aanmelding niet verder verwerkt.