Disclaimer

Voor alle duidelijkheid wijst Stichting Zomercarnaval Nederland (‘de Stichting’) ten aanzien van de website www.zomercarnaval.org (‘de website’) op het volgende:

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper-) links, zijn eigendom van de Stichting. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Stichting. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Ondanks de constante zorg en aandacht die de Stichting aan de samenstelling van de site besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. De Stichting behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van de Stichting, die geen eigendom zijn van de Stichting. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website. De Stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites buiten het domein van de Stichting.

De Stichting sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.