ANBI

Stichting Zomercarnaval Nederland heeft de ANBI-status

Dit betekent dat de Belastingdienst onze organisatie erkent als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Stichting Zomercarnaval Nederland voldoet aan de eisen die de Nederlandse Belastingsdienst stelt voor een “algemeen nut beoogde instelling”, oftewel ANBI.

Deze status is belangrijk, omdat je als donateur alleen schenkingen kunt aftrekken van de belastingen als een organisatie voldoet aan de eisen van ANBI. Daarnaast betekent dat, dat wij geen schenk- en/of erfbelasting hoeven te betalen over de ontvangen schenkingen en erfenissen. Kortom, alles komt daadwerkelijk ten goede aan ons werk (oftewel: Missie en Visie).

Meer weten? Kijk dan op de website van de belastingdienst.

Kijk ook eens op …