Met dit statement willen wij als Stichting Zomercarnaval Nederland graag verheldering bieden omtrent recente berichtgeving met betrekking tot het dansen tijdens Zomercarnaval Rotterdam 

Onze stichting heeft als voornaamste doel het vieren van culturele diversiteit door middel van muziek, dans, eten, kostuums en gezelligheid, waarbij Zomercarnaval Rotterdam fungeert als een podium voor cultuurgemeenschappen om samen te komen.

Het evenement Zomercarnaval Rotterdam is een prachtig voorbeeld van hoe diverse culturen harmonieus kunnen samenkomen om vreugde en verbondenheid te ervaren. Het is een familiair feest dat alle lagen van de samenleving, zowel jong als oud, verwelkomt. In een tijd waarin sociale segregatie tussen verschillende groepen een belangrijk thema is, is het essentieel om te laten zien dat mensen van diverse achtergronden samen kunnen leven en feesten.

Publiek in afwachting van de optocht tijdens Zomercarnaval Straatparade 2018

Om de integriteit van dit familiefeest te waarborgen, stelt onze stichting bepaalde eisen aan gedrag en uitingen van onze carnavalsgroepen en hun deelnemers, waaronder kostuums, kleding en performances. We vinden het van groot belang om fatsoen en respect te behouden tijdens het evenement. Daarom willen we benadrukken dat we weliswaar een dansverbod op vulgaire en aanstootgevende uitingen hanteren voor onze carnavalsgroepen, maar dat dit niet betekent dat er geen ruimte is voor expressieve dansstijlen.

Sommige dansvormen kunnen mogelijk als provocerend worden ervaren, vooral als ze seksuele bewegingen bevatten die niet passen bij een familiair publieksfeest. Hierbij doelen we met name op dansstijlen die seksueel suggestief zijn en/of bepaalde vormen van dansen die als ordinair kunnen worden beschouwd. Ons streven is om Zomercarnaval Rotterdam een warme en respectvolle sfeer te laten behouden, waarbij eenieder zich welkom en veilig voelt.

Wij willen graag benadrukken dat ons beleid niet bedoeld is om creatieve expressie te beknotten of culturele dansvormen te censureren. Integendeel, we moedigen alle deelnemers aan om hun culturele rijkdom te laten zien op een manier die respectvol is naar elkaar en het brede publiek. We willen samen blijven werken aan een inclusieve viering van culturele diversiteit en een sfeer van saamhorigheid tijdens Zomercarnaval Rotterdam.

We danken de media voor hun aandacht en staan open voor verdere vragen of verduidelijkingen. Samen zetten we ons in voor een geslaagd en verbindend Zomercarnaval Rotterdam.